Vedecký seminár

na Ekonomickej fakulte TU

We learn from our mistakes   Karl Popper

 

 

 

Linky

Program semináraIng. Marek Gróf, PhD.


Využitie typografického systému LaTeX

 

Seminár sa koná  v

              piatok /15.2.2013/ - o 9:10 v miestnosti 210

 

Ak má niekto záujem o vystúpenie na seminári, alebo nejaké námety na zlepšenie, napíšte mail na   vladimir.gazda@tuke.sk

Archív

Údaje

NBS, Štatistický úrad, Eurostat, burza (R), EconData, Prehľad,

 

Články, state, DP

RePEc, EBSCO,

Portál diplomových prác

 

Učebnice, prednášky

MIT, Frcatel, knihy,

 

O normách pre písanie prác

Štefan Kimlička

 

O využití štatistiky

Štatistický navigátor

 

O využití Matlabu

Matematika s Matlabom 


Elektronické pomôcky-doc. Pirč (16.I)

Počítačová podpora riešenia matematických úloh

 

Vynikajúce materiály d Derive - Terence Etchells (30.1)

 

Štatistické spracovanie údajov(27.II.)

 

Mailing list seminára

EkF-seminar

 

Diskusné fórum

 

Simulačná hra - Bergovej investičná hra o dôvere


Materiály k modelu ARIMA


Materiál k modelu GARCH

Základné stochastické procesy vo financiách - Marko Lalič (20.I.2012)

Ekonómia: pohľady z interdisciplinárnych brehov - Tomáš Sabol


North American Doctoral Programs in Economics: An Overview - Marek Hlaváč  (14.VI.2011)


POLITICAL IDEOLOGY AND
INDIVIDUAL-LEVEL ATTITUDES
TOWARDS IMMIGRATION
IN THE EUROPEAN UNION:
EVIDENCE FROM THE
EUROPEAN VALUES STUDY - Marek Hlaváč  (14.VI.2011)


Application of Value-at-Risk Methods for Measuring of the Financial Risk
 - Andrei Iulian Andreescu (3.VI.2011)


Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Eurozóne - Elena Kohútiková (15. III. 2011)foto zo stretnutia

Skúsenosti zo štúdia a práce na CERGE v Prahe - Peter Čižmár (15.II.2011) + foto zo stretnutia

Fiškálna decentralizácia a regionálne disparity (19.III.2009)

Návrh modelu pre podporu finančného rozhodovania pri riadení elektronického obstarávania (12.III.2009)

 

Cenová stabilita a Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (12.III.2009)

 

Príklad s možnosťami aplikácie soc. sietí (20.II.2009)

 

Využitie tabuľkových procesorov v maticových hrách - doc. Peško -(12.XII.2008) (odkaz na stránku workshopu venovaného hlavne teórii hier a experimentálnej ekonómii)

 

Účtovný prípad ako cirkulácia v orientovanom grafe 27.XI.2008

 

Využitie experimentálnej ekonómie pri testovaní teórie asymetrickej informácie.ň 20.XI.2008

 

O udržateľnosti štátneho dlhu 13.XI.2008

Účasť na seminári odborníkov z univerzít z Ruska / foto (7.VII.)

 

Účasť na seminári odborníkov z Technickej univerzity v Cziestochowej / foto  (20.VI.)

 

O rovnovážnej cene v komplikovanej lokálnej štruktúre (4.X.)

 

Prečo je varibilita vhodným ukazovateľom rizika (11.X.)

 

Analýza predpokladov zhodnotenia finančných prostriedkov DSS na Slovensku (21.XI)

 

Venture Capital as Financial Source for SMEs in Transitive Economy of Slovakia and Hungary (12.XII.) 

 

The Euro Changeover and Euro-Inflation: Evidence from Eurostat (12.III.)

 

Metódy hodnotenia finančnej efektívnosti B2B riešení pre podporu investovania do IT

 

The Welfare Effects of Microfinance in Vietnam (12.IV)

 

Technical Analysis (23.IV.)

 

 

Späť