Aktuality

24.11.2014
12. 11. 2014 sa konal záverečný workshop projektu, ktorý je
 
17.12.2013
Týmto dávame do pozornosti publikované výsledky v zborníkoch s názvom:
 
13.5.2013
Zverejnený článok v štvrťročníku Technickej univerzity v Košiciach Haló TU
 
9.11.2012
Prezentácia čiastkových výsledkov z prieskumu požiadaviek trhu práce na absolventov
 
9.11.2012
Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu č. 1 za podnetnú diskusiu. Tí,
 


Podpora podnikateľských zručností (aktuality)

16.1.2015 - 14:01

Aktualizácia
Viac o kľúčových kompetenciách s dôrazom na podnikateľské zručnosti sa dozviete z rôznych publikácií, ktoré sú citované na podstránke Bibliografia. Je prístupné aj stručné hodnotenie za rok 2014.


24.11.2014 - 13:24

Publicita projektu
12. 11. 2014 sa konal záverečný workshop projektu, ktorý je súčasťou diseminácie provnako ako príspevok v časopise Halo TU (najdete v prilohe).

[stiahnuť prílohu]


26.6.2014 - 15:52

Kurz - konzultácie
Po ukončení prvej a druhej časti kurzu, boli účastníkom kurzu odovzdané Osvedčenia a sú im ponúkané konzultácie tak osobné ako aj formou emailu, systému moodle. V prípade záujmu využite kontakt na tejto stránke.

[stiahnuť prílohu]


23.4.2014 - 8:48

Začiatok kurzu
S prispením celého riešiteľského kolektívu projektu KEGA ako aj ďalších spolupracovníkov, ktorí si zasluhujú naše poďakovanie za ich vykonanú prácu, môže byť na tejto stránke oznámený začiatok kurzu s nasledujúcimi modulmi: I. Ekonomické kompetencie v podnikaní a v podnikateľskom prostredí, II. Psychologické a spoločenské zručnosti v podnikateľskom prostredí.

[stiahnuť prílohu]


4.2.2014 - 12:18

Hodnotenie za rok 2013
Viac o kľúčových kompetenciách s dôrazom na podnikateľské zručnosti sa dozviete aj s publikovaných článkov v počte 21, ktoré sú citované na podstránke Bibliografia. Je prístupné aj stručné hodnotenie za rok 2013.

[čítať viac]


17.12.2013 - 16:10

Publikované výsledky
Týmto dávame do pozornosti publikované výsledky v zborníkoch s názvom: - Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania I. - Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania II.

[stiahnuť prílohu]


13.5.2013 - 11:41

Publicita
Zverejnený článok v štvrťročníku Technickej univerzity v Košiciach Haló TU si môžete prečítať na internetovej stránke.

[čítať viac]


9.11.2012 - 16:58

Prezentácia z workshopu č. 1 - prieskum v roku 2012
Prezentácia čiastkových výsledkov z prieskumu požiadaviek trhu práce na absolventov VŠ.

[stiahnuť prílohu]


9.11.2012 - 16:56

Prezentácia z workshopu č. 1 - projekt v roku 2012
Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu č. 1 za podnetnú diskusiu. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť majú nižšie k dispozícii prezentáciu projektu v roku 2012.

[stiahnuť prílohu]


31.10.2012 - 17:38

Workshop č. 1 - zborník
Pre prípravu Vašich príspevkov na workshop č. 1 použite nižšie priloženú šablonu pre zborník.

[stiahnuť prílohu]


31.10.2012 - 17:20

Dotazník pre študentov
Milá študentka, študent, Katedra ekonomických teórií Ekonomickej fakulty (KET EkF) Technickej univerzity v Košiciach sa vo výskumnej úlohe KEGA 035TUKE-4/2012 s názvom "Vybudovanie multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti" rozhodla zistiť, akými znalosťami, zručnosťami a schopnosťami v oblasti podnikania disponujú najmä študenti končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia neekonomického zamerania. Dotazník má 14 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie do 10 minút. Vopred ďakujeme za spoluprácu riešiteľský kolektív KET EkF Link k vyplneniu dotazníka nasleduje:

[čítať viac]


31.10.2012 - 17:17

Dotazník pre podnikateľov:
Vážená pani / Vážený pán, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme získať informácie o zručnostiach, ktoré sú potrebné pri podnikaní. otazník má 18 otázok a jeho vypĺňanie Vám zaberie cca 15 minút. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu riešiteľský kolektív KET EkF Link k vyplneniu dotazníka nasleduje:

[čítať viac]


31.10.2012 - 17:10

Pozvánka na workshop č. 1
Program nájdete v priloženej pozvánke na workshop s názvom "Vybudovanie multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti" Termín a miesto: 9. november 2012 od 9. 00 do 12.00 hod. EkF TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice, Zasadačka dekana č. dv. 218 (2. posch.)

[stiahnuť prílohu]


23.10.2012 - 10:34

Brief information about project in English
Achieving of „basic psychological, economic and law knowledge's needed for entrepreneurial activity, which will be a benefit for solving unemployment and with this connected economic growth" is still up-to-date requirement of overall society in the scope of lifelong learning. This requirement has its complex expression in material of European Parliament and of the Council on key competences in lifelong learning. Presented idea is also a starting idea of this project. Presented project KEGA with its realization has to support the solving of unemployment (especially in Eastern Slovakia), which has an increasing importance as a consequence of economic crises. It is an issue that unemployment begins to have an impact upon university graduates more strongly for the knowledge and skills gained by accomplishment of university education are not compatible with the structure of demand at the labor market and with the qualification requirements of employers, who are pointing out this problem to academic sphere in the long run via various institutions (e.g. RUZ, SOPK and similarly. Identified deficit area of university graduates preparation (mostly non-economic branch) is entrepreneurial competence. Based on this fact it is the goal of the project to provide basic entrepreneurial competences knowledge, skills and some capabilities) by combined education with use of ICT. The goal group are graduates of at least first university degree of non-economic branches - present as well as past ones.


27.9.2012 - 9:38

Workshop č. 1
Pripravujeme workshop č. 1 "Vybudovanie multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti" Termín a miesto: 9. november 2012 od 9. 00 do 12.00 hod. EkF TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice, Zasadačka dekana č. dv. 218 (2. posch.)


27.9.2012 - 9:30

Prieskum požiadaviek trhu práce
Pripravujeme prieskum, dotazníky pre cieľovú skupinu - absolventov vysokých škôl.


27.9.2012 - 9:26

Multimediálna učebňa v roku 2012
Dokončenie prvej etapy prípravy multimediálnej učebne.