Základné PC znalosti
(ZPCZ)

 This course requires an enrolment key

Teacher: Palova Dana
Teacher: Želinský Tomáš

Tento kurz je zameraný na získanie základných znalostí z oblasti IKT a zručností práce s operačným systémom, Internetom, textovým editorom, tabuľkovým pocesorom a tvorby elektronickej prezentácie a pod.

This course requires an enrolment key