3. Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας σε Τοπικό Επίπεδο: Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο
(PNK111)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Teacher: Anthopoulou Lila
Teacher: Malatinec Tomáš

Η ενότητα βασίζεται στην πρακτική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξαιτίας των διαφορετικών νομικών καθεστώτων ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Οι μετανάστες θα έρθουν σε επαφή με τις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την δημόσια διοίκηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τη διεξαγωγή διοικητικών διαδικασιών που έχουν σχέση με τους μετανάστες. Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των διοικητικών πτυχών της διαδικασίας ενσωμάτωσης.
Θέματα που καλύπτονται: διαχείριση της μετανάστευσης, διοικητικές διαδικασίες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, δημόσιες παρεμβάσεις, εξασφάλιση προσφύγων, δημόσιος εκσυγχρονισμός

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής