SPRÁVA MIGRÁCIE A DIVERZITY NA MIESTNEJ ÚROVNI: VEREJNÉ ROZHODOVANIE
(PNK109)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Malatinec Tomáš
Teacher: Urbančíková Nataša

Praktické aspekty prijímania rozhodnutí vo verejnej správe majú vplyv na ich konečný výsledok. Proces integrácie môže byť implementovaný rôznymi spôsobmi. Modul sa zameriava na administratívne aspekty manažmentu migrácie a diverzity a rozvíja zručnosti v oblasti prijímania efektívnych rozhodnutí.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key