2. Τοπικές Πολιτικές Ενσωμάτωσης
(PNK108)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Teacher: Anthopoulou Lila
Teacher: Malatinec Tomáš

Ο γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να φέρει στο προσκήνιο τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικές πολιτικές και οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Οι δημόσιοι εκπρόσωποι μπορούν να παρεμβαίνουν μέσω δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής των δημοτικών ή τοπικών κρατικών διοικητικών υπηρεσιών. Οι κοινότητες των μεταναστών μπορούν να ενσωματωθούν υπό την επίβλεψη των τοπικών δημόσιων υπαλλήλων. Η πολιτική ενσωμάτωσης των δήμων μπορεί να δημιουργήσει μια θεμελιώδη πλατφόρμα για θετικές κοινωνικές παρεμβάσεις και υποστήριξη της πολυπολιτισμικότητας των πόλεων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αναπτύξουν δεξιότητες στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις πόλεις σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Αυτή η ενότητα εκπαιδεύει τους δημόσιους υπαλλήλους σε στρατηγικές για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες.
Θέματα που καλύπτονται: δημόσια αντίληψη, κοινότητες μεταναστών, κοινωνικές επιπτώσεις, πολιτική ένταξης στους δήμους, κοινωνική παρέμβαση, πολυπολιτισμικότητα των πόλεων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής