MIESTNA INTEGRAČNÁ POLITIKA
(PNK107)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Malatinec Tomáš
Teacher: Urbančíková Nataša

Cieľom modulu je zdôrazniť význam a potenciál miestnych politík vo vzťahu k úspešnému riadeniu migrácie a diverzity. Komunity migrantov sú integrované pod správou miestnych orgánov verejnej správy a integračný proces je formovaný verejnými intervenciami. Modul sa zameriava i na problematiku aktívnej participácie migrantov.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key