KULTÚRNE PREJAVY A AKULTURÁCIA
(PNK104)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Malatinec Tomáš
Teacher: Urbančíková Nataša

Obsah modulu je zameraný na interkultúrne vzťahy. Dopady migrácie spôsobujú fenomén akulturácie. Úspešný integračný proces predpokladá zohľadnenie kultúrnych špecifík migrantov. Poznatky v tejto oblasti prispievajú ku komplexnému prístupu k otázke riadenia migrácie a diverzity. Modul podporuje rozvoj analytických zručností predstaviteľov miestnej verejnej správy.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key