OBJAVENIE EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU MIGRANTOV A UTEČENCOV
(PNK102)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Malatinec Tomáš
Teacher: Urbančíková Nataša

Modul sa zameriava predovšetkým na pracovné aspekty migrácie. Zručnosti migrantov môžu byť využité na trhu práce a podporené miestnym spoločenstvom. Ekonomický potenciál migrantov spočíva v ich špecifických zručnostiach a dôležitá je tvorba politiky aktívnej pracovnej inklúzie.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key