Helyi integrációs politika
(Modul2_HU)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: ADMIN_HU MAMIDI1
Teacher: Malatinec Tomáš


Ennek a modulnak az általános célja, hogy felhívja a figyelmet az integrációs folyamattal kapcsolatos helyi politikák lehetőségeire. A közszférában dolgozók intézkedéseikkel befolyásolhatják az önkormányzati vagy helyi közigazgatási politikában az integrációt. A bevándorló közösségeket a helyi közhivatalnokok felügyelete alá lehet vonni. Az önkormányzati integrációs politikák háttér-platformot hozhatnak létre a pozitív társadalmi beavatkozások és a városi multikultúrák támogatására. A közhivatalnokok készségei fejlődnek a transzkulturális környezetben előforduló városi diverzitás kezelésében. A modul a közhivatalnokoknak iránymutatást ad, hogy milyen startégiák alapján támogathatják az aktív bevándorlók részvételét a helyi közösségekben. Érintett témakörök: közvélemény, migráns közösségek, társadalmi beavatkozás, önkormányzati integrációs politika, társadalmi beavatkozás, városi multikultúrák.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key