D5_SK: Kurz pre manažérov ľudských zdrojov_FINAL
(D5_SK_FINAL)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov


Kurz Ako zmeniť striebro na zlato je určený manažérom pre rozvoj ľudských zdrojov. Pomôže im pochopiť zmeny súvisiace s vekom, predstaví im nástroje, modely a akčné plány pre pracovnú politiku a politiku rozvoja ľudských zdrojov pre pracovníkov 50+ a zároveň vysvetlí možnosti využitia pracovníkov 50+ v oblasti koučingu a mentoringu na pracovisku.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov