Управління проектами в рамках кластерів (дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
(UPvRK)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Buturlakina Tetyana
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Kadar Matviy
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Nagorkin Mike
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša
Teacher: Voloshyna Yulianna

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz