Транскордонна регіональна політика (дистанційне навчання в рамках проекту Кластерінг)
(TRP)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Buturlakina Tetyana
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Kadar Matviy
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Nagorkin Mike
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša
Teacher: Voloshyna Yulianna

Дистанційне навчання здійснюється в рамках проекту Кластеринг (відкриття дверей для транс-кордонних кластерів в Словаччині та Україні, проект № HUSKROUA/1001/148) складається з чотирьох модулів. Модуль № 1 присвячений питанню про транскордонної регіональної політики. Мета модуля полягає в тому, щоб отримати уявлення про основні процеси і механізми життєво важливі для регіонального та місцевого економічного розвитку. Слухачі модуля отримають базові знання про регіональні економічні теорії, регіональне макроекономічне середовище. Друга частина модуля розкриє регіональну політику та планування, питання регіонального та місцевого управління, інструменти та програми в галузі зменшення регіональних диспропорцій та оцінка їх ефективності. Ознайомлення з модулем № 1 буде проходити на протязі 4 тижнів в період з 18.03.2013 по 14.04.2013. Слухачі модулю включатимуть представників чотирьох фокус-груп: державне управління, підприємства, університети та науково-дослідні інститути, неприбуткові організації.