Projektový manažment pre klastre (E-learningové vzdelávanie v rámci projektu Clustering)
(PMpK)

Teacher: Burger Peter
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Knežová Jana
Teacher: Prochadzková Martina
Teacher: Repiska Kristina
Teacher: Urbančíková Nataša

E-learningové vzdelávanie realizované v rámci projektu Clustering (Opening doors for cross border clusters in Slovakia and Ukraine, projekt č. HUSKROUA/1001/148) pozostáva zo štyroch modulov. Modul č. 4 je venovaný projektovému manažmentu pre klastre. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov modulu so základnými princípmi a úlohami počas implementácie projektu na základe najnovších trendov v projektovom riadení so špecializáciou na problematiku projektového riadenia u klastrov. Realizácia vzdelávania v rámci modulu č.4 potrvá 4 týždňa od 10.06.2013 - 07.07.2013. Účastníci tohto modulu pochádzajú zo štyroch cieľových skupín: zo štátnej a verejnej správy, z podnikov (bez ohľadu na ich veľkosť), z univerzít, výskumných inštitúcií a iných vzdelávacích inštitúcií a z podporných, poradenských inštitúcií a neziskových organizácií.