D4_SK: Kurz pre učiteľov a trénerov
(D4_SK)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov


 

Kurz "Ako vzdelávať zamestnancov 50+" sa zameriava na učiteľov, lektorov a trénerov pôsobiacich v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania. Poskytuje metódy a nástroje, ktoré pomáhajú , aby učenie pre pracovníkov 50+ bolo čo najefektívnejšie, zaujímavé a bolo pripravené s prihliadnutím na špecifické potreby typické pre ich vek.

 

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov