D3_SK: Kurz pre zamestnancov 50+
(D3_SK)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov


Modulárny kurz pozostávajúci z 3 modulov založených na e-learningu a tréningových stretnutiach. tri základné moduly sa sústreďujú na zmeny, ktoré starnutie prináša, možnosti a spôsoby zlepšenia zamestnateľnosti, manažment zmeny a e-learning ako nástroj na zvýšenie zamestnateľnosti starších pracovníkov.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov