APVV - KRENAR
(KRENAR)

Teacher: Blahovec Radoslav
Teacher: Burger Peter
Teacher: Dzupka Peter
Teacher: Hudec Oto
Teacher: Klasová Slavka
Teacher: Korobanicova Iveta
Teacher: Šebová Miriam

Zámerom projektu a hlavným cieľom je preskúmať národohospodárske a regionálne aspekty kreatívnej ekonomiky so zameraním sa na úlohu kreativity v ekonomickom raste SR.