Obchodné právo
(OP)

Teacher: Palova Dana
Teacher: Používateľ Administrátor

V rámci tohto kurzu si vysvetlíme základné pojmy z oblasti Obchodného práva