Mikroekonómia
(Mikro)

Teacher: Palova Dana
Teacher: Raisová Manuela
Teacher: Sterczová Irena

Kurz je venovaný Mikroekonómii.Je rozdelený do piatich základných tém. Ku každej téme sú priradené aj aktivity, ktoré umožnia študentovi samostatne si overiť, či danej látke rozumel alebo nie. Jednotlivé aktivity majú v sebe zakomponované aj výsledky spolu s vysvetlením spôsobu ich dosiahnutia.