Základy psychológie
(ZP)

 This course requires an enrolment key

Teacher: Bucko Jozef
Teacher: Cinkanicova Martina
Teacher: Palova Dana
Teacher: Vejačka Martin

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

This course requires an enrolment key