Q4SME pre trénerov a učiteľov
(Q4SME)


Kurz zameraný na manažment a riadenie kvality