Úvod do podnikania a účtovníctvo malých podnikateľov
(ZU)

 This course allows guest users to enter

 This course requires an enrolment key

Teacher: Želinský Tomáš

Každý podnikateľ by mal byť schopný orientovať sa v základnej ekonomickej terminológii, ako aj základnej legislatíve upravujúcej podnikanie a podmienky podnikania v príslušnej krajine. Cieľom kurzu je poskytnúť nezamestnaným základné poznatky z oblasti legislatívnej úpravy podnikania, predpisov týkajúcich sa zdravotného a sociálneho poistenia, dane z príjmov a účtovníctva. Kurz by mal slúžiť ako základ pre ľudí, ktorí uvažujú o začatí podnikania.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key