Course categories:


Úvod do podnikania a účtovníctvo malých podnikateľov
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
Každý podnikateľ by mal byť schopný orientovať sa v základnej ekonomickej terminológii, ako aj základnej legislatíve upravujúcej podnikanie a podmienky podnikania v príslušnej krajine. Cieľom kurzu je poskytnúť nezamestnaným základné poznatky z oblasti legislatívnej úpravy podnikania, predpisov týkajúcich sa zdravotného a sociálneho poistenia, dane z príjmov a účtovníctva. Kurz by mal slúžiť ako základ pre ľudí, ktorí uvažujú o začatí podnikania.
Základné PC znalosti
This course requires an enrolment key

Tento kurz je zameraný na získanie základných znalostí z oblasti IKT a zručností práce s operačným systémom, Internetom, textovým editorom, tabuľkovým pocesorom a tvorby elektronickej prezentácie a pod.