Course categories:


On-line kurz elektronického podnikania
This course requires an enrolment key
On-line kurz elektronického podnikania vychádza z projektu „VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM ELEKTRONICKÉHO PODNIKANIA“. Má za cieľ prostredníctvom informačných a komunikačných technológií naučiť frekventantov kurzu prevádzkovať malú “virtuálnu” firmu od jej založenia až po ročnú uzávierku. Predpokladom je, že frekventanti už ovládajú základy práce s počítačom, základy tvorby html dokumentov i ich publikovanie na Internete, účtovníctvo firmy, základy marketingu, práva a daňových systémov.