Course categories:


Döntéshozás a közigazgatásban
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

A modul a helyi közigazgatás gyakorlati döntéshozatali folyamatával foglalkozik. A migránsok különböző jogi státusúak lehetnek, és ez az oka az integrációs folyamatmenedzsment eltéréseinek. A migránsok kapcsolatba kerülnek az állami közigazgatással foglalkozó hatóságokkal. A köztisztviselők készségekre tesznek szert ki a migránsokkal kapcsolatos adminisztratív eljárások végrehajtásával kapcsolatban. A modul célkitűzése magában foglalja az integrációs folyamatok adminisztratív vonatkozásait. Érintett témakörök: a migráció menedzselése, menedékkérők és menekültek az adminisztratív eljárásokban, állami beavatkozások, menekültek biztosítása.
Kulturális manifesztáció és akkulturáció
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

Ennek a modulnak az a célja, hogy interdiszciplináris megközelítést alkalmazzon annak érdekében, hogy megismertesse a közigazgatásban dolgozókat és döntéshozókat a migráció alapvető ismérveivel és fogalmával a kultúra és az interkulturális kapcsolatok fényében. Az akkulturáció jelensége a migrációs következmények függvénye. A sikeres integrációs folyamatnak figyelembe kell vennie a különböző kulturális háttereket és kölcsönhatásaikat. Az állami döntéshozók fejleszthetik a kultúrával és a bevándorlással kapcsolatos tudásukat és elemző készségeiket. A migráció kulturális szempontjainak ismerete elengedhetetlen a sikeres integrációs folyamat komplex irányításához. Érintett témakörök: diaszpora, transzkulturális kontextus, interkulturális képességek, identitás, kényszerített migráció.
A bevándorlók és a menekültek gazdasági potenciáljának felfedezése
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

A kurzus általános célja a bevándorlók és menekültek gazdasági lehetőségeinek feltárása (a migráció gazdasági vetülete). Ebben a modulban a hangsúly a migráció munkaügyi vonatkozásaira fog összpontosítani. A bevándorlók foglalkoztathatósága támogatható, és a készségeik a helyi közösségben és a helyi munkaerőpiacon is alkalmazhatók. A bevándorlók gazdasági lehetőségei sajátos készségeikből fakadnak. Különleges készségek átadhatók a helyi közösségeknek. Az állami szervek részt vehetnek a migránsok "aktív beilleszkedésében".
Helyi integrációs politika
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

Ennek a modulnak az általános célja, hogy felhívja a figyelmet az integrációs folyamattal kapcsolatos helyi politikák lehetőségeire. A közszférában dolgozók intézkedéseikkel befolyásolhatják az önkormányzati vagy helyi közigazgatási politikában az integrációt. A bevándorló közösségeket a helyi közhivatalnokok felügyelete alá lehet vonni. Az önkormányzati integrációs politikák háttér-platformot hozhatnak létre a pozitív társadalmi beavatkozások és a városi multikultúrák támogatására. A közhivatalnokok készségei fejlődnek a transzkulturális környezetben előforduló városi diverzitás kezelésében. A modul a közhivatalnokoknak iránymutatást ad, hogy milyen startégiák alapján támogathatják az aktív bevándorlók részvételét a helyi közösségekben. Érintett témakörök: közvélemény, migráns közösségek, társadalmi beavatkozás, önkormányzati integrációs politika, társadalmi beavatkozás, városi multikultúrák.