organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VII

1. – 3. Október 2008
Učebno-výcvikové zariadenie TU
Herľany

 

Obsahové zameranie konferencie
  • Tendencie vývoja finančných trhov

  • Aktuálne otázky bankovníctva

  • Elektronické služby v kontexte znalostnej ekonomiky

  • Regionálna konkurencieschopnosť a inovácie

  • Trendy v účtovníctve, daňovníctve a controllingu

  • Reálna a nominálna konvergencia v krajinách EU

  • Teória a prax verejných financií

  • Výuka k podnikateľstvu v krajinách EU

  • WORKSHOP - "Medzinárodné vedecko-Výskumné projekty – výsledky, skúsenosti, previazanie na potreby praxe"